SYARAT PENYERTAAN
Penyertaan adalah terbuka kepada semua peniaga, usahawan dan professional muslim yang memenuhi
beberapa syarat seperti berikut :
PEMBERITAHUAN:
JARIKU berhak melucutkan penyertaan mana-mana individu atau syarikat yang didapati
tidak melengkapi syarat penyertaan atau didapati melakukan sesuatu tindakan yang boleh menjejaskan
imej komuniti pada bila-bila masa tanpa notis.

BORANG PENYERTAAN/PENDAFTARAN ONLINE


Powered by Responders.com______________________________________________________________________________________________
Webdesign by: ABM | Manage by: HB MEDIA SOLUTIONS | HOTLINE: 0105115185 / 0129132457 / 0105455535 | Copyright © 2013 Jaringan Komuniti Usahawanan Muslim All Rights Reserved